INDUSTRIA MCM s.r.o.

Projektujeme, stavíme, vybavujeme

Komplexní řízení Vaší stavby i stavební dozor ponechte na nás. Mnohaleté zkušenosti
a kvalita našich prací a poskytovaných služeb jsou Vaší hlavní zárukou.

Pozemní stavitelství

Realizujeme výstavbu bytových komplexů, rezidentních, polyfunkčních domů. Zajišťujeme stavby veškeré občanské vybavenosti, developerské projekty, stavby administrativních budov, stavby pro služby a obchod.

Inženýrské a průmyslové stavby

Stavíme ve spojitosti s přírodou a okolním prostředím mosty, hráze přehrady, věže, stožáry. Pomáháme taktéž budovat Vaše podniky výstavbou výrobních hal, průmyslových areálů, skladovacích prostor, logistických center s kompletní infrastrukturou.

Fit out

Zařizujeme a vybavujeme interiéry, exteriéry a veškeré prostory a dispozice určené k bydlení i podnikáni. Zajišťujeme rekonstrukce Vašich prostor.

Kamenářské práce

Postaráme se o položení dlažby, obkladů do interiéru i exteriéru. Zkomponujeme schody, obklady, fasády, krby a další unikátní kamenářské prvky nejvyšší kvality ve spolupráci s naším Italským partnerem firmou B-Stone.

Řízení stavby

Generální dodavatel

V roli generálního dodavatele stavby realizujeme většinu projektů. Efektivním systémem řízení a koordinací našich osvědčených subdodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, zajišťujeme maximální a rozhodující kvalitu výstupu projektu. Díky propracovanému systému kontroly průběhu realizace výstavby a zasmlouvávání našich subdodavatelů zajišťujeme dodávky staveb v termínu při dodržení nákladů na projekt.

Construction management

U typu řízení stavby způsobem „ Construction management“ přebíráme stavební vedení projektu v plném rozsahu. Revizí projektu minimalizujeme možné chyby v projektové dokumentaci a jménem investora realizujeme výběrová řízení na jednotlivé subdodavatele včetně následného zasmlouvání. Investor je svojí angažovaností plně zainteresován na úsporách na samotném projektu. Tím pádem má absolutní přehled o vynaložených nákladech a kvalitě prováděných prací, které může sám v průběhu celé výstavby ovlivňovat. Zajišťujeme vydání kolaudačního rozhodnutí včetně veškerých změn před dokončením.


  • pevná cena projektu
  • investor si může zvolit vlastní stavební dozor
  • všechny práce zajišťujeme my
  • přebíráme veškerá rizika
  • transparentnost nákladů na projekt
  • úspora nákladů z celkové ceny projektu
  • flexibilní úpravy v projektu během výstavby
  • stavební dozor zahrnut v našich výkonech